Fotogalérie

Európska noc výskumníkov 2016 v Košiciach

V priestoroch obchodného centra Atrium Optima ste videli viac ako 70 vedeckých stánkov a prezentácií košických univerzít - Technickej univerzity, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, ale aj Prešovskej univerzity a výskumných ústavov SAV. ...

Obrázkov v galérii: 83

Európska noc výskumníkov 2016 v Poprade

Už tretí rok sa festival vedy ukutočnil aj v priestoroch obchodného centra Max v Poprade. Bohatý vedecko-populárny program si tu pripravili vedci z Astronomického ústavu SAV v spolupráci s ďalšími výskumnými ústavmi a vedeckými inštitúciami nielen spod Tatier. A podujatie svojou účasťou opäť poc...

Obrázkov v galérii: 39

Európska noc výskumníkov 2016 v Banskej Bystrici

27 vedeckých stánkov v Europa shopping centre a prezentácie výskumných ústavov SAV, Univerzity Mateja Bela, Technickej univerzity vo Zvolene, či Žilinskej univerzity a Univerzity Komenského. 30.9.2016, 9:00- 21:00, Zdroj: Úrad priemyselného vlastníctva SR a Europa Shopping Centre

Obrázkov v galérii: 61

Európska noc výskumníkov 2015 v Košiciach

43 vedeckých stánkov a interaktívne prezentácie najvýznamnejších univerzít z Košíc a Prešova, ako aj viacero výskumných ústavov SAV ste mohli vidieť v nákupnom centre Atrium Optima. Atmosféru podujatia Vám priblíži fotoreportáž PhDr. Kataríny Čižmárikovej.

Obrázkov v galérii: 14