O festivale

Európska noc výskumníkov na Slovensku

Tento rok sa festival vedy uskutoční 24.9.2021Kvôli pandémii COVID-19 zostáva aj tento rok hlavný program v interaktívnom online štúdiu a doplnený bude o aktivity na školách a ďalšie sprievodné podujatia a súťaže.

Hlavný organizátor podujatia, Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied, portálom EurActiv.sk a Centrom vedecko-technických informácií SR, opäť pripravia bohatý a maximálne pestrý program, ktorý osloví všetky vekové kategórie a záujmové skupiny. Špeciálnou cieľovou skupinou projektu sú deti v školskom veku, pričom dôraz je kladený predovšetkým na zvýšenie ich záujmu o štúdium prírodných vied a technických smerov na vysokých školách.

Mottom 15. ročníka bude „Vyskúšaj to! Je to veda.“, ktorým chceme divákov a najmä mladých ľudí podnietiť k aktivite a zážitkovému vzdelávaniu. Prostredníctvom pokusov a interaktívnych ukážok chceme ukázať, že za všetkými javmi okolo nás a dejmi v prírode sú vedecké vysvetlenia a princípy. Naším cieľom je podnietiť mladých ľudí aj širokú verejnosť k tomu, aby si jednoduché pokusy vyskúšali aj doma a ich prostredníctvom lepšie spoznali vedu a ľudí, ktorí za ňou stoja. Hlavná téma bude reflektovať aj aktivitu Vedecký kuriér, v rámci ktorej budeme distribuovať sety s pokusmi pre žiakov na školy po celom Slovensku. Okrem toho, chceme toto témou poukázať aj na potrebu verifikovania teoretických poznatkov a kritického a kreatívneho myslenia, ktoré sú potrebné vo všetkých oblastiach vzdelávania.  

Festival vedy Európska noc výskumníkov je projekt finančne podporovaný rámcovým programom Európskej komisie na podporu výskumu, vývoja a inovácií - Horizon 2020, v časti - Marie Skłodowska-Curie actions pod číslom 101036038.  Európska noc výskumníkov vznikla z iniciatívy Európskej komisie a je paralelne organizovaná v 30 štátoch Európy. 

Tešíme sa na Vás!


Flag Flag2 

Tento projekt je financovaný z programu Európskej únie na podporu výskumu a inovácií Horizont 2020 v rámci grantu Marie Skłodowska-Curie, grantová zmluva číslo 101036038. 

Podujatie sa uskutočńuje pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej a pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Záštitu nad podujatím prevzali aj:

predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová,

predseda Bratislavaského samosprávneho kraja Juraj Droba,

predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský,

predseda Banskobystrického samosprávneho kraja,

primátor hlavného mesta Bratislava Matúš Vallo,

primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.

Získajte viac informácií o celoeurópskej iniciatíve a projekte European Researchers´Night:

EUROPEAN RESEARCHERS' NIGHT

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS - RESEARCH FELLOWSHIP PROGRAMME