Výtvarná súťaž pre žiakov - Nakresli pohľadnicu

Ďakujeme všetkým zapojeným, ktorí nám zaslali pohľadnicu. Dostali sme viac ako 60 príspevkov a rozhodovanie bolo naozaj ťažké. 

Víťazom v 1. kategórii sa stal Martinko z Vyšnej Sitnice, ktorý nakreslil pohĺadnicu Michaele Musilovej. 

Víťazkou v 2. kategórie sa stala Kristína zo Snežnice s pohľadnicou pre Zuzanu Kovačičovú.

Vyžrebovanou výherkyňou je Vasilisa z Malej Idy, ktorá nakreslila pohľadnicu Robertovi Mistríkovi. 

Víťazom gratulujeme a posielame ceny - legá. 

Nakresli pohľadnicu pre vedkyňu alebo vedca a vyhraj LEGO!

Výskumníčky a výskumníci prinášajú objavy a inovácie do nášho každodenného života a prispievajú svojou prácou k zlepšeniu vecí, ktoré nás obklopujú. Počas tohtoročnej Noci výskumníkov sa im budete môcť poďakovať prostredníctvom pohľadnice, ktorú sami nakreslíte. Pohľadnica môže byť určená ktorémukoľvek slovenskému výskumníkovi alebo výskumníčke a to, čo na nej bude je úplne na vás. Na pohľadnicu môžete napísať aj venovanie alebo krátku básničku, prípadne odkaz pre danú výskumníčku/výskumníka.

Súťaží sa v dvoch kategóriách – 1. a 2. stupeň ZŠ. V každej kategórii bude porotou vybraná 1 víťazná pohľadnica. Zo všetkých zaslaných pohľadníc bude žrebovaním vybraný ešte jeden víťaz súťaže.  

Sútaž trvá od 1. júna do 13. septembra 2021. 

Všetky informácie a pravidlá nájdete v pravidlách a v prihláške do súťaže.