Press

V prípade záujmu o mediálne partnerstvo a materiály k podujatiu kontaktujte prosím manažérku projektu:


Martina Šinková, sinkova@sovva.sk, +421 948 400 929