Online štúdio

Online štúdio

Ďakujeme všetkým divákom!

Záznam z celého dňa Európskej noci výskumníkov si môžete pozrieť na našom Youtube.

15. ročník Európskej noci výskumníkov sa uskutoční online a uvidíme sa 24. septembra 2021 od 9.00 do 21.00. Program budete môcť sledovať na online.nocvyskumnikov.sk - bez registrácie alebo s registráciou, vďaka ktorej získate prístup aj k ďalšiemu obsahu - kvízom, archívu či virtuálnym stánkom. 

Program:
9:00 - Oficiálne otvorenie
9:10 - Genetika na kolesách: Modelové organizmy v genetike

Andrea Ševčovičová, Lucia Mentelová, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

9:40 -  Načo bolo treba presne rysovať? 
Zbyněk Kubáček, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave
OZ zVEDAvci - Anna Kamlárová, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika; Veronika Nagy Trembošová, Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
10:40 - Načo žijú lišajníky a čo nám prinášajú? 

Anna Bérešová, Centrum biológie rastlín a biodiverzity  Slovenskej akadémie vied

 11:25 - Vyskúšaj pokusy: dnes detsky, zajtra vedecky

Michal Skarba, Lucia Bónová,  Materiálovotechnologická fakulta Slovenskej technickej univerzity v Trnave

 

12.00-13.00 - Prestávka

13:00- Diskusia: Byť výskumníčkou je úžasné! 

Dominika Fričová, výskumníčka, Neuroimunologický ústav Slovenskej akadémie vied

Ľubomíra Tóthová, výskumníčka, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 

Zuzana Košutzká, CEO, Neuroconsan

Moderátorka: Lucia Yar, Euractiv

 

14:00 – Diskusia: Energetika budúcnosti

Peter Blaškovitš, generálny riaditeľ, Slovenská inovačná a energetická agentúra

Andrej Juris, predseda, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Ladislav Miko, vedúci, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

Juraj Hotový, doktorand a konzultant v oblasti energetických štruktúr, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Moderátorka: Irena Jenčová, Euractiv

 

15:00 – Diskusia: Ako ovplyvňuje veda tvorbu politík na Slovensku?

Martin Kanovský, riaditeľ, Odbor stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl, MŠVVŠ SR

Pavol Šajgalík, predseda, Slovenská akadémia vied

Vladimír Šucha, Senior Policy Advisor, UNESCO

Darina Malová, profesorka,  Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Moderátor: Radovan Geist, Euractiv

 

16:00 - Bohovia a králi z dažďového pralesa. Zrod mayskej civilizácie

Milan Kováč, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

 16:45 – Rozhovor o zdraví - Život s parazitmi

Daniela Antolová, Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied

 17:00 – ESET Science Award: Nanomechanické testovanie keramiky: Aká je jej budúcnosť v priemysle?

Tamás Csanádi, Alexandra Kovalčíková, Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied v Košiciach

 17:45 - Rozhovor o zdraví- Zdravý sex a sexuálne zdravie nie je to isté

Gabriel Bianchi, Ústav výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied

 18:00 – Naštrbená dôvera: kríza a nepodložené informácie

Jakub Šrol, Centrum spoločenských a psychologických vied  Slovenskej akadémie vied

 18:45 - Rozhovor o zdraví - Zdravá krajina - Zdravá spoločnosť

Zita Izakovičová, Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied

 19:00 – Ako môže veda zachrániť život: 10 fascinujúcich objavov z biomedicíny

Pavol Čekan, MultiplexDx

 19:45 - Rozhovor o zdraví- Čo sa môžeme dozvedieť z odpadových vôd?

Halyna Yankovych, Ústav  geotechniky Slovenskej akadémie vied

 20:00 – Umelé neurónové siete a hlboké učenie

Marek Bundzel, Kristína Rolfová, Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach

20:45 - Rozhovor o zdraví - Ako fyzická aktivita prispieva k nášmu zdraviu? 

Barbara Ukropcová, Ústav endokrinológie BMC Slovenskej akadémie vied

 Zmena programu vyhradená.