Vedecký kuriér

Vedecký kuriér

Po veľkom úspechu a záujme o Vedeckého kuriéra v minulom roku sme sa rozhodli tento rok našu ponuku ešte rozšíriť o dvoch nových kuriérov – Chemik detektív a Vesmírny strážca. Celkovo sme odoslali 528 vedeckých kuriérov na 360 škôl. Vyskúšať si vedecké pokusy tak bude môcť približne 11 000 žiakov z celého Slovenska. Aj tento rok bol záujem škôl viac ako dvojnásobný oproti našim možnostiam a kapacitám, napriek tomu sa nám podarilo poslať aspoň jeden vedecký box na každú školu, ktorá prejavila záujem. Kam všade doručí Vedecký kuriér svoju zásielku si môžete pozrieť na mape nižšie.

 

Vedecký kuriér Vám doručí zásielku!   

Zapojte sa so svojimi žiakmi do druhého ročníka projektu a získajte Vedeckého kuriéra pre svoju školu! Vyskúšaj to aj na svojej škole! Je to veda!  

Čo je to Vedecký kuriér? 

Cieľom Vedeckého kuriéra  je ukázať žiakom vedeckú prácu a nadchnúť ich pre vedu a výskum. Prostredníctvom tejto aktivity Európskej noci výskumníkov si žiaci budú môcť vyskúšať pokusy z fyziky, chémie, biológie a priblížiť si princípy strojového učenia cez vesmírnu tematiku. Vďaka experimentom a priamemu zážitkovému vzdelávaniu si žiaci budú môcť vyskúšať, aká môže byť práca výskumníkov zaujímavá! 

Vedeckého kuriéra tvoria nasledovné vedecké sety: 

Vedecký kuriér Fyzika – 2. stupeň ZŠ 

Vedecký kuriér Chémia - 2. stupeň ZŠ 

Vedecký kuriér Biológia - 2. stupeň ZŠ 

Vedecký kuriér Kozmický strážca - 2. stupeň ZŠ  

Vedecký kuriér Fyzika  

V rámci vedeckého setu si žiaci spolu s učiteľom budú môcť vyskúšať pokusy s kvapalinami zamerané na názornú ukážku a vysvetlenie hustoty materiálov. Druhá časť vedeckého setu obsahuje pomôcky k experimentom s tepelnou vodivosťou rôznych látok a magnetizmus. Pokusy sú odporúčané pre 2. stupeň ZŠ. Vedecký kuriér Fyzika bude zasielaný ako balíček pre učiteľa.  

Vedecký kuriér Chémia 

Vedecký kuriér Chémia sa skladá z pomôcok na chromatografiu fixiek, ktorú si môžete spraviť s vašimi žiakmi. V rámci ďalších pokusov si budete môcť so žiakmi urobiť odtlačky prstov a otestovať sliny. Pokusy sú odporúčané pre 2. stupeň ZŠ. Vedecký kuriér Chémia bude zasielaný ako balíček pre učiteľa a 20 balíčkov pre žiakov.  

Vedecký kuriér Biológia  

Vedecký kuriér Biológia sa skladá z pomôcok na extrakciu vlastnej DNA, ktorú si môžete spraviť s vašimi žiakmi. V rámci druhého pokusu budete môcť so žiakmi kultivovať baktérie použitím živnej pôdy a Petriho misiek. Pokusy sú odporúčané pre 2. stupeň ZŠ. Vedecký kuriér Biológia bude zasielaný ako balíček pre učiteľa a 20 balíčkov pre žiakov.  

 

Vedecký kuriér Kozmický strážca  

Kozmický strážca vám ukáže princípy ako funguje umelá inteligencia. Žiaci dostanú pexeso, s ktorým si budú môcť urobiť aktivitu zameranú na strojové učenie ako aj tipy na ďalšie aktivity v rámci tejto témy. Vedecký kuriér Kozmický strážca bude na základe 1 registrácie zasielaný ako 20 balíčkov pre žiakov. Pokusy sú odporúčané pre 2. stupeň ZŠ, prípadne pre SŠ. 

 

Ako to bude prebiehať? 

Balíčky v rámci Vedeckého kuriéra budeme distribuovať prihláseným školám v priebehu septembrna adresu zadanú vo formulári a tie ich budú môcť vyskúšať so svojimi žiakmiV rámci jedného prihlásenia (vyplnenia formuláru) sa môžete prihlásiť iba na jednu zásielku Vedeckého kuriéra. V prípade záujmu o viacero druhov Vedeckého kuriéra sa na každý musíte zaregistrovať samostatne* 

Chcem prihlásiť svoju školu.

Prihlasovanie je otvorené do 2. septembra 2021 prípadne do naplnenia kapacít.  

Vedecký kuriér bude distribuovaný na prihlásené školy zdarma. Jedinou podmienkou zapojenia je, aby pedagóg vyhotovil fotografie z realizácie aktivity, a zaslal ich organizátorovi na e-mail nocvyskumnikov@sovva.sk. Fotografie sú potrebné na zdokumentovanie toho, že sa aktivita zrealizovala, nebudú použité na marketingové účely.   

 *Upozornenie:  V prípade väčšieho záujmu prihlásených škôl o Vedeckého kuriéra ako bude kapacita organizátora, bude Vedecký kuriér distribuovaný rovnomerne medzi školami po celom Slovensku.

 

ďakujeme pekne za fotodokumentáciu aj za vaše zapojenie a sme radi, že sa pokusy žiačkam a žiakom páčili. Veríme, že sa zapojíte aj v budúcom roku.

 

Prajeme všetko dobré

 

S pozdravom