Inovačný workshop pre učiteľov stredných škôl

Inovačný workshop pre učiteľov stredných škôl

Milí stredoškolskí učitelia,

ponúkame Vám možnosť zažiť na vlastnej koži ukážku online verzie inovačného workshopu. Tento zábavno-vzdelávací program národného projektu inovujme.sk vyškolil už viac než 3 768 študentov na 167 stredných a vysokých školách. Je zameraný na rozvoj inovatívneho a kreatívneho myslenia. Účastníci sa zoznámia s inovačným procesom, dozvedia sa o úspešných podnikateľoch zo Slovenska, o inovatívnom financovaní projektov, osvoja si pozitívne a kreatívne myslenie, precvičia si prezentačné zručnosti a naučia sa techniku generovania nových nápadov. Pre tých najkreatívnejších sú pripravené aj inovatívne darčeky.

V prípade, ak sa Vám workshop zapáči, lektori národného projektu inovujme.sk na Vašu školu radi osobne zavítajú a zorganizujú ho pre Vašich študentov.

Workshop sa uskutoční 24.9.2021 o 13.00 cez platformu Zoom a účasť je bezplatná.

Pre účasť na workshope je potrebné zaregistrovať sa cez tento odkaz.